برگزار کننده :دانشگاه سمنان
  نوع فعاليت :اولین رئیس دانشگاه سمنان
  عنوان :مهندس عباس آریانپور کاشانی
  گروه :
  توضيحات :مهندس عباس آریانپور کاشانی اولین رئیس دانشگاه سمنان
  تاريخ :1353-60
  مکان برگزاری :سمنان
  کشور :ایران
  شهر :سمنان
<< بازگشت به ليست رويدادها