برگزار کننده :دانشگاه سمنان
  نوع فعاليت :دومین رئیس دانشگاه سمنان
  عنوان :مهندس علي اصغري
  گروه :
  توضيحات :
  تاريخ :1360-61
  مکان برگزاری :سمنان
  کشور :ایران
  شهر :سمنان
<< بازگشت به ليست رويدادها